About | Hakkında

Nedir?

Kent[in]Hareketi çalıştayı 3. İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı kapsamında bienalin ana teması olan “Biz İnsan mıyız?” sorusuna kent, beden ve hareket kavramları üzerinden yaklaşır. Kentin hareketi ya da kent hareketi  kimlere, neye ya da hangi zamana bağlıdır? Eğer zamanın içinden ya da üzerinden görebiliyor olsaydık kentdeki bedensel imgelerimizi nasıl görürdük? Hala insan gibi görünür müydük?

Kent, beden ve hareket kavramlarının yukarıdaki sorular ekseninde farklı temsil modelleri üzerinden yorumlanması üzerinde durulacak, çalıştay katılımcıları yöntemsel olarak stop-motion ve projection mapping teknikleri ile kendi temsil modelini ortaya koymaya çalışacaklardır. Başka bir deyişle, katilimcilar deneyimsel bir açıdan yaklaşarak hareket ve beden kavramlarını kent mekanı içerisinde ele almaya çalışacaktır.

What is?

Move[n]City is a workshop organized within the scope of the 3rd Istanbul Design Biennial and responds to the thematic question of the biennial “Are we human?” from the concepts of the city, body, and movement. To whom, to what, or to which time are the movements of the city or city movements are related? If we were to observe within or beyond time, how could we represent our body images within the urban context? Do we still look human?

This workshop aims at responding to the aforementioned questions within the framework of city, body, and movement, using various representational models. The participants will create their own representational models by using stop-motion and projection mapping techniques. In other words, approaching from an experimental point of view, the participants will try to analyze the concepts of body and movement in the urban environment.

Kimler Katılabilir?

Çalıştaya mimarlık, iç mimarlık, tasarım ve sinema, radyo televizyon gibi bölümlerden lisans, master ve doktora öğrencileri katılabilir. İki gün boyunca kavramlar ve teknikler üzerine sunumlar ve grup çalışmaları yer alacaktır.

Who can attend?

The workshop is open to all graduate and undergraduate students from the departments of architecture, interior architecture, design, cinema, radio and television. Group works and presentations on theoretical concepts and practical techniques will take place during the workshop period.

Ne zaman ve Nerede?

Çalıştay 5-6 Kasım 2016 Cumartesi ve Pazar günleri Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi‘nde gerçekleşecektir.

When and Where?

The workshop will take place on the weekend of November 5th and 6th (Saturday and Sunday) at the Chamber of Architects Istanbul Branch at Karakoy

Ne bilmeli?

Çalıştaya katılım için giriş seviyesinde Photoshop bilmek yeterlidir.

Requirements?

A basic knowledge of Photoshop is required to attend the workshop.

Çalıştaya Ne getirmeli?

-Dizüstü Bilgisayar (photoshop yüklü olmalı)

Her türlü çizim programı, görsel malzeme ya da video editleme programları serbesttir. ör: autocad, 3dsmax, rhino, movie maker, resolume, map mapper, adobe premier, vs.)

-Çizim malzemeleri: kalemler, renkli markerlar, kağıtlar, vs.

-Maket malzemeleri: her türlü maket malzemesi getirilebilir (Ancak genelde çizim ve yansıtma teknikleri üzerinden gidilecektir, ama isteyenler maket de ekleyebilirler.)

-Cep telefonu, dijital fotoğraf makinası, video kamera, tripod vs. (Bu malzemeler varsa getirilmelidir.)

What to Bring?

– A laptop with Photoshop uploaded.

Participants are free to use any drawing program, photo or video editing program, or visual materials such as; autocad, 3dsmax, rhino, movie maker, resolume, map mapper, adobe premier etc.

-Drawing materials: pens, pencils, colored markers, etc.

– A digital camera (mobile phones, video cameras, tripods, etc.)